ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μεριμνούμε για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησή σας!

Οι υπηρεσίες συντήρησης -προληπτικής και έκτακτης συντήρησης μηχανημάτων- αποτελούν μία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Η συντήρηση αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης. Είναι απαραίτητη για να επιβιώσει μια επιχείρηση, να παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα, να αυξήσει το κέρδος της και να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική!

 

Στην εταιρεία D & P PROJECTS, διαθέτοντας μια έμπειρη ομάδα μηχανικών και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναλαμβάνουμε τη συντήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού εργοστασίων. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, ανταποκρινόμαστε άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών μας και δίνουμε τις ιδεατές λύσεις στα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε!

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας έχουμε υλοποιήσει απαιτητικά έργα, όπως:

  • εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
  • εγκατάσταση και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • θέση σε λειτουργία (start up και commissioning)

 

Τι εξασφαλίζουμε:

Μέσω της συντήρησης, που προσαρμόζεται πάντα στις εκάστοτε τεχνικές απαιτήσεις και ανάγκες κάθε βιομηχανικού χώρου, εξασφαλίζουμε:

✓ Αποκατάσταση βλαβών.

✓ Επιδιόρθωση και αναβάθμιση συστημάτων.

✓ Εύρυθμη λειτουργία εγκαταστάσεων και συστημάτων.

 

Εμπιστευθείτε τη D & P PROJECTS, για την εύρυθμη λειτουργία

της βιομηχανικής σας μονάδας & των γραμμών παραγωγής της!

 

Συντηρούμε και αναβαθμίζουμε το μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου σας έχοντας μεγάλη εμπειρία μας στους τομείς της βαριάς βιομηχανικής παραγωγής.